logo Rok Grotowskiego 2009
Instytut Grotowskiego
  • Polish
  • English
Mecenat

Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Idea


Logo Roku Grotowskiego 2009

W 2009 roku mija dziesiąta rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego, pięćdziesiąta – objęcia kierownictwa Teatru 13 Rzędów w Opolu (późniejszego Teatru Laboratorium) przez Ludwika Flaszena i Jerzego Grotowskiego i ćwierćwiecze od samorozwiązania Teatru Laboratorium.

W listopadzie 2007 roku Konferencja Generalna UNESCO wpisała pięćdziesiątą rocznicę utworzenia przez Jerzego Grotowskiego Teatru Laboratorium na listę rocznic obchodzonych pod auspicjami UNESCO w latach 2008–2009.

Pomysłodawcą i głównym realizatorem programu Roku Grotowskiego jest Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, a współgospodarzami inauguracji Roku są współtwórcy Teatru Laboratorium: Ludwik Flaszen, Rena Mirecka i Zygmunt Molik.