logo Rok Grotowskiego 2009
Instytut Grotowskiego
  • Polish
  • English
Mecenat

Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wystawa "Performer"


Wystawa

13 lutego – 24 marca

Warszawa


13 lutego (piątek), godz. 19:00
Wernisaż


Wystawa przygotowana przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego i Zachętą Narodową Galerią Sztuki


Performer

Wątki z twórczości Grotowskiego pokazane zostaną przez pryzmat sztuk wizualnych: filmowa dokumentacja z prób, przedstawień, ćwiczeń aktorskich oraz wywiady z reżyserem zestawione zostaną z dziełami artystów, których łączą z nim wspólne inspiracje lub jednakowe podejście do sztuki, ciała, duchowości. 

Wystawa „Peformer” wyrasta z potrzeby przemyślenia twórczości Grotowskiego jako zjawiska istotnego nie tylko w perspektywie rozwoju teatru, ale też w kontekście szerzej rozumianych przemian kulturowych drugiej połowy XX wieku, których sztuki wizualne, teatr, literatura i filozofia stały się świadectwem. 

Tytuł wystawy „Performer” to tytuł jednego z tekstów Jerzego Grotowskiego. Georges Banu pisał o owym tekście, iż „należy [go] czytać jako wskazówki z trasy, a nie klauzule programu, ani jako dokument końcowy, spisany, zamknięty”. Podobnie należałoby czytać wystawę: jej celem nie jest całościowa prezentacja dzieła Grotowskiego, jego „dorobku”, nie ma ona charakteru monografii wybitego reżysera i antropologa teatru. To raczej kolekcja „zapisków” dokonanych na marginesie tego, co bywa postrzegane jako główny korpus dzieła Grotowskiego. Wystawa nie opiera się na próbach rekonstrukcji słynnych spektakli czy też dokonań z okresu po-teatralnego. Poprzez prezentację dokumentalnych zapisów ćwiczeń, fragmentów prób i spektakli, rozmów z Grotowskim, próbuje natomiast zrekonstruować sposób myślenia tego twórcy na temat ciała jako miejsca doświadczania pierwotnej duchowej rzeczywistości.

Artyści biorący udział w wystawie: Marina Abramovic, Marina Abramovic/Ulay, Vito Acconci, akcjoniści wiedeńscy (Gunther Brus, Otto Muehl, Herman Nitsch, Rudolph Schwarzkogler), Lygia Clark, Roman Dziadkiewicz, Joan Jonas, Bruce Naumann, Carolee Schneemman, Grzegorz Sztwiertnia, Hannah Wilke, Zbigniew Warpechowski

Kuratorzy: Magda Kulesza (Instytut Teatralny w Warszawie), Jarosław Suchan (Muzeum Sztuki w Łodzi), Hanna Wróblewska (Zachęta)

logo logo