logo Rok Grotowskiego 2009
Instytut Grotowskiego
 • Polish
 • English
Mecenat

Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
"Kości mi wewnętrzne połamał." Słowacki i Grotowski - rekontekstualizacje

Konferencja naukowa

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27


Wrocław, 10–11 grudnia 2009 


10 grudnia (czwartek)

Słowacki dramatyczny – reaktywacja 

 

10:00–12:00

 • Anna Krajewska (UAM): Dramat jako paradygmat poznawczy w światopoglądzie i sztuce Słowackiego
 • Marek Troszyński (IBL PAN): Juliusz Słowacki pisze dramat…
 • Dyskusja
 

12:00–12:30

 • Przerwa na kawę
 

12:30–14:30

 • Małgorzata Sugiera i Mateusz Borowski (UJ): Ustanawianie historii w dramatach Słowackiego
 • Ewa Bal i Grzegorz Stępniak (UJ): Słowacki postkolonialny
 

14:30–16:00

Przerwa obiadowa 


16:00–18:00

 • Dariusz Kosiński (UJ), S/G Czy Słowacki na wielkiej scenie świata
 • Paweł Goźliński: Cóżeś Grocie uczynił Julowi, czyli co ze Słowackim po Grotowskim można jeszcze zrobić w teatrze
 • Dyskusja
 

18:00

Prezentacja pieśni ze spektaklu Teatru Zar Anhelli. Wołanie (Studio Na Grobli) 
 

11 grudnia (piątek)

Słowacki Grotowskiego


10:00–13:00

 • Michał Masłowski (Sorbona), Scenariusz Grotowskiego według „Kordiana”
 • Wanda Świątkowska (UJ), Książę i królewicz – między Słowackim, Osterwą i Grotowskim
 • Zbigniew Osiński (UW), Słowacki w teatrze Grotowskiego – kilka uwag
 • Dyskusja
 
 • 15:00–17:00
 • Maria Prussak (UKSW): Duma czy pokora, Książę Niezłomny Cieślaka-Grotowskiego
 • Serge Ouaknine: Trans aktora: metafory pożądania i Pasji
 

17:30

Beata Baczyńska (UWr)

„Bo ta ziemia, to gospoda / W ogromnej naszej podróży”. Słowacki i Grotowski wobec tekstu Calderóna.

Prezentacja wydania dwujęzycznego Pedro Calderón de la Barca El príncipe constante / Książę Niezłomny w przekładzie Juliusza Słowackiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009. 


20:00

Kino Warszawa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 64A

Projekcja filmu Książę Niezłomny Teatru Laboratorium w reż. Jerzego Grotowskiego (48’)

 

 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do zmian w programie.