logo Rok Grotowskiego 2009
Instytut Grotowskiego
  • Polish
  • English
Mecenat

Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Maj


Okładka
4 maja
(poniedziałek), godz. 19:00
Nowy Jork, USA

Grotowski i Kantor
Dyskusja z udziałem prof. Zbigniewa Osińskiego (Uniwersytet Warszawski) oraz prof. Michała Kobialki (University of Minnesota), autora wydanej w 2009 roku książki Further on, Nothing: Tadeusz Kantor’s Theatre. Prowadzenie: prof. Daniel Gerould.


Spotkanie jest częścią programu „Year of Grotowski in New York” realizowanego przez Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku, we współpracy z Richardem Schechnerem z Tisch School of the Arts, New York University.

 

Szczegółowy program The Year of Grotowski in New York  PDF

 

Tisch School logo 

 Plakat
8–28 maja

Kalisz

Realizacja programu obchodów Roku Grotowskiego 2009 w ramach 49. Kaliskich Spotkań Teatralnych

 

 

 

 

Organizatorzy: Miasto Kalisz, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu i IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu, we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

 26 maja (wtorek), godz. 18:30

Barcelona


Grotowski: Beyond Theatre


Otwarcie Roku Grotowskiego w Barcelonie. Udział wezmą: Marek Perkal, konsul polski w Barcelonie, Mercè Saumell, dyrektor Instituto del Teatre Cultural Services oraz Anna Caixach, kurator i koordynator obchodów Roku Grotowskiego w Barcelonie.

Spotkaniu towarzyszyc będą:
  • projekcja filmu Marii Zmarz–Koczanowicz Jerzy Grotowski – próba portretu (1999)
  • wystawa Półwiecze Teatru Laboratorium przygotowana we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego 

 


 

30 maja – 1 czerwca (sobota–poniedziałek)

Moskwa

 

Grotowski retrospection

 

Prezentacja Roku Grotowskiego organizowana przez Centrum Meyerholda w Moskwie, we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego. W programie projekcje filmów filmów, wykład Katarzyny Osińskiej: "Jerzy Grotowski i Anatolij Wasiljew" oraz dyskusja.