logo Rok Grotowskiego 2009
Instytut Grotowskiego
  • Polish
  • English
Mecenat

Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Czerwiec

Wrocław

Wystawa poświęcona mistrzom teatru przełomu wieków XX i XXI  na Rynku Starego Miasta
9 czerwca

Londyn, Anglia

Prezentacja działalności Instytutu im. Jerzego Grotowskiego w Central School of Speech and Drama, University of London
11–14 czerwca
Canterbury, Anglia


Prezentacja działalności Instytutu im. Jerzego Grotowskiego na konferencji „Grotowski: Theatre and Beyond”, realizowanej w ramach British Grotowski Project na University of Kent


  • Spotkanie z Ludwikiem Flaszenem dotyczące jego anglojęzycznej książki The Laboratory Theatre and after (tytuł roboczy), opublikowanej przez Icarus Publishing Enterprise, stanowiącej efekt współpracy Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, Odin Teatret i Theatre Arts Researching the Foundations z Malty, przy wsparciu British Grotowski Project
  • Spotkanie poświęcone drugiemu zeszytowi „Polish Theatre Perspectives”: Grotowski: Voices from Within, pod red. Paula Allaina i Grzegorza Ziółkowskiego14–30 czerwca
Wrocław

Międzynarodowy Festiwal Teatralny ŚWIAT MIEJSCEM PRAWDY

Festiwal, nawiązujący w swej nazwie do jednego z wystąpień Jerzego Grotowskiego, stanowi okazję do spotkania z twórczością reżyserów, którzy podczas swych artystycznych wędrówek przekształcali różne obszary teatru w dwudziestym wieku, nierzadko poszerzając granice tej sztuki. Każdy z zaproszonych do Wrocławia artystów światowego formatu tworzy teatr o wyjątkowej estetyce i formie, w którym – zgodnie z tym, co postulował Grotowski – istotną rolę odgrywa aktor. Festiwal przyczynić się może do sformułowania odpowiedzi na pytanie o to, co przy całej ulotności teatru stanowi jego wartość trwałą, niezależną od chwilowych upodobań publiczności – o to, z czym wchodzimy w nowe teatralne milenium.


Od 14 do 30 czerwca 2009 roku swoje przedstawienia zaprezentują we Wrocławiu:


W ramach festiwalu odbędą się także spotkania z Ludwikiem Flaszenem i Anatolijem Wasiljewem (Zob.:  www.sdart.ru), jak również rozmowy z twórcami festiwalowych spektakli oraz pokazy filmowe.


Roberto Bacci Eugenio Barba Pina Bausch Peter Brook. Fot. Tomasz Hołod
Alvis HermanisKrystian Lupa. Fot. Piotr Skiba Richard SchechnerTadashi Suzuki
Theodoros TerzopoulosKrzysztof WarlikowskiLudwik Flaszen Anatolij Wasiljew


Osobny nurt festiwalu stanowić będzie „Linia Wschodnia” – prezentacje zespołów teatru poszukującego wspieranych w przeszłości przez Ośrodek Grotowskiego i obecnie przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego.

27 czerwca 
Wrocław 

  • Spotkanie współpracowników Jerzego Grotowskiego „Bo ta ziemia to gospoda w ogromnej naszej podróży”

  • Spotkanie z Dariuszem Kosińskim poświęcone jego książce Grotowski. Przewodnik (Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009)
  • Spotkanie poświęcone pierwszemu zeszytowi anglojęzycznego pisma Polish Theatre Perspectives (Grzegorzewski, Warlikowski, and Sketches), pod red. Tadeusza Kornasia, wydawanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego