logo Rok Grotowskiego 2009
Instytut Grotowskiego
  • Polish
  • English
Mecenat

Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Seminarium praktyczne "Meetings with Remarkable Women"


7 lipca – 5 sierpnia
Wrocław, Brzezinka

Seminarium praktyczne „Meetings with Remarkable Women”

Projekt Meetings with Remarkable Women (Spotkania z wybitnymi kobietami) stawia sobie za cel przebadanie artystycznych wędrówek przedstawicielek różnych kultur i generacji, które pozostawały w bezpośrednim związku ze spuścizną Jerzego Grotowskiego poprzez uczestnictwo w różnych etapach jego wieloletnich poszukiwań praktycznych. Projekt skupia się na relacji trening–przekaz–twórczość.

W dniach 7 lipca – 5 sierpnia 2009 Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu będzie gospodarzem laboratorium poszukiwań twórczych, na które złożą się sesje pracy prowadzone przez: Renę Mirecką (Teatr Laboratorium), Iben Nagel Rasmussen (Odin Teatret), Katharinę Seyferth (parateatr i „Teatr Źródeł”), Ang Gey Pin oraz Dorę Arreolę (Dramat Obiektywny i Sztuka jako wehikuł).

Ang Gey Pin. Fot. Maciej ZakrzewskiDora Arreola. Fot. Ed CohenRena Mirecka. Fot. Paola TorricelliIben Nagel Rasmussen. Fot. Francesco GalliKatharina Seyferth. Fot. Alain Meuriot-Queyroux


Dodatkowo, w ramach laboratorium odbędą się pokazy spektakli oraz prac w toku, projekcje filmów dokumentalnych i filmowych materiałów archiwalnych, a także prezentacje przygotowane przez gości specjalnych. Projekt umożliwi uczestnikom zaangażowanie się w otwarty dialog na gruncie praktyki teatralnej w duchu wzajemnego zaufania i szacunku.

Przedsięwzięcie odbywać się będzie w dwóch historycznych przestrzeniach: w sali teatralnej we Wrocławiu, gdzie Teatr Laboratorium prowadził próby i grał Księcia Niezłomnego, Akropolis i Apocalypsis cum figuris, oraz w leśnej bazie w Brzezince – w miejscu, w którym Grotowski prowadził poszukiwania parateatralne i część prac nad Teatrem Źródeł.

Projekt Meetings with Remarkable Women jest finansowany przez Social Sciences and Humanities Research Council of Canada i prowadzony przez Virginie Magnat – aktorkę, nauczycielkę, badaczkę oraz współzałożycielkę nowego Interdyscyplinarnego Programu Performatywnego na University of British Columbia, skupiającego się na eksperymentalnych i interkulturowych praktykach performatywnych. Konsultantem projektu jest Stefania Gardecka, osobista asystentka Jerzego Grotowskiego i główny administrator Teatru Laboratorium. Partnerami projektu Meetings with Remarkable Women są Instytut Grotowskiego oraz British Grotowski Project. Przedsięwzięcie zostało wpisane w program Roku Grotowskiego 2009, realizowany pod patronatem UNESCO.  Szczegółowych informacji udzielają: