logo Rok Grotowskiego 2009
Instytut Grotowskiego
  • Polish
  • English
Mecenat

Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Europejska Nagroda TeatralnaPremio Europa per il TeatroEuropejska Nagroda TeatralnaPremio Europa per il Teatro – powołana została do życia w 1986 roku pod auspicjami Komisji Europejskiej. Celem przedsięwzięcia, któremu patronują: Unia Teatrów Europy, Europejska Konwencja Teatralna, Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych, Międzynarodowy Instytut Teatralny UNESCO oraz Śródziemnomorski Instytut Teatralny, jest wspieranie integracji kulturalnej we Wspólnej Europie. Nagroda przyznawana jest za całokształt twórczości artystom indywidualnym oraz instytucjom teatralnym, których dzieła pogłębiają – jak głosi regulamin – porozumienie i więź pomiędzy ludźmi. Począwszy od trzeciej edycji jury złożone z wybitnych specjalistów z całej Europy przyznaje także laur o nazwie New Theatrical Realities (Nowe Rzeczywistości Teatralne) – wręczany jednemu lub kilku twórcom kreującym nowy język teatru. 

Europejska Nagroda Teatralna, której prestiż w środowisku teatralnym można porównać do filmowego Oscara, miała dotąd dwanaście edycji. Jako pierwsza otrzymała ją założycielka Théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine. Dwa lata później – w drugiej edycji – Peter Brook. Wśród uhonorowanych nagrodą mistrzów teatru znaleźli się m.in.: Giorgio Strehler, Heiner Müller, Václav Havel, Robert Wilson i Pina Bausch. Ubiegłorocznym laureatem nagrody Nowe Rzeczywistości Teatralne został po raz pierwszy w historii Polak, Krzysztof Warlikowski. Jego poprzednikami byli m.in. reżyserzy: Anatolij Wasiljew, Christopher Marthaler, Alvis Hermanis, teatr Royal Court, a także dramatopisarka Biljana Srbljanović. 

Ceremonie wręczenia nagród do 2001 roku, czyli przez pierwszych dziewięć edycji, odbywały się w Taorminie na Sycylii, po pięcioletniej przerwie uroczystość zorganizowano w Turynie (2006), a przez ostatnie dwa lata gościła ona w Salonikach. Spotkanie uświetniają spektakle i prezentacje pracy laureatów, konferencje i rozmowy z twórcami. Na widowni zasiadają wybitni artyści, badacze teatru, krytycy i dziennikarze opiniotwórczych czasopism i gazet europejskich. Laureaci obydwu nagród zobowiązani są do ich osobistego odbioru i prezentacji swojej twórczości. 

Zob.: www.premio-europa.org